Struggling girls-litters 2019

Struggling Girls-litters 2019

Parents/Föräldrar


Little Joyment´s Annie Get Your Gun   "Annie"


Svensk Utställnings Championn

Norsk Utställnings Champion

Finsk Utställnings Champion


och


Little Joyment´s Jimi Hendrix  "Dante"


Excellent

2 puppies was born 2019-03-05

2 famale


En bild på hanen och en på tiken

Dante                                                                   Annie