US States-litters 2020

US states-litters 2020

Parents/Föräldrar


Little Joyment´s Fire Rainbow  "Kiwi"


och


Little Joyment´s Kennel: Ponownia FCI Urok  "Dylan"


n6 puppies was born 2020-04-28 on US Election Day

4 male and 2 female

Valparna - Valparna föddes på USA;s Valdag och har därför fått namn efter

USA;s delstater

The puppies - The puppies were born on US Election Day andare therefore named

after US statesNames:  Little Joyment´s Arizona Man

              Little Joyment´s California Kid

              Little Joyment´s Indiana  Son

              Little Joyment´s Texas Boy

              Little Joyment´s Alabama Woman 

              Little Joyment´s Mississippi Girl

En bild på hanen och en på tiken

A picture of the male and the female

        Ponownia FCI Urok                                      Kiwi

Some pictures on all litters and the female

Kiwi ligger med dom nyfödda den 4 november 


Valparna äter första gången vanlig mat