Home

Här kommer alla våra valpkullar att ligga

från 2019 och frammåt

Here all of our litters will lie from 2019 and forward
För att komma tillbaka till Little Joyment´s Kennel

tryck på knappen nedan 

To get back to Little Joyment´s Kennel

press the button below